บอร์ด ความรัก,จัดการกับคนชอบขวางโลกได้อย่างไรบ้างครับ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย maihenkaetuaมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราต้องอยู่ร่วมกัน ต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีมิตรดีกว่ามีศัตรูอยู่แล้ว ไม่ว่ายังไงเราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกัน  แต่มันจะมีมนุษย์เจ้าปัญหาที่ชอบปัญหาให้ผู้อื่น อยู่ร่วมกับใครไม่ได้ เช่น 1/เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล2/เห็นทุกสิ่งทุกอย่างขัดหูขัดตาไปหมด3/ตำหนิไปหมด ไม่เคยชื่นชอบอะไรเลย4/เอาแต่ใจตัวเอง ตัวเองสำคัญที่สุด5/ไม่รู้แพ้ ไม่รู้ชนะ ไม่รู้อภัย6/เอาแต่ความเชื่อของตัวเองถูกที่สุด7/ชอบมองคนอื่นในแง่ร้าย ไม่เคยมองใครว่าดี8/ชอบคิดลบ ชอบทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจ9/ชอบพาลหาเรื่อง10/ลำเอียง ไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรม11/ดื้อด้าน12/พวกเกรียน พวกปั่น13/ใช้ตรรกะประหลาดๆ14/เห็นแก่ตัวตัว15/ใจแคบ16/มีอคติ17/ทัศนคติแย่ รับมือกันอย่างไรบ้างครับ