บอร์ด ความรัก,ความต่าง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย supmastcสิ่งที่ยากที่สุดสิ่งหนึ่งในความรัก คือการที่คนสองคนจะต้อง “เรียนรู้” กันและกันจนรู้จักและเข้าใจในตัวตนทุกๆแง่มุมของกันและกันอย่างแท้จริงเพราะในบางความรัก คนสองคนก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันและจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันและกันเพื่อที่จะยอมรับและเข้าใจความแตกต่างนั้นได้ดีขึ้นและสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแต่ในบางความรักคนสองคนอาจไม่เคยพยายามเรียนรู้กันและกันอย่างแท้จริง ต่างคนต่างก็รู้จักในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่ไม่รู้จักในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็น ต่างคนต่างก็เข้าใจแต่ความต้องการ ของตัวเองแต่ไม่เข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายแต่ต่างคนต่างก็คิดแต่จะให้อีกฝ่ายทำให้เรามีความ  สุขแต่ไม่ได้คิดที่จะทำให้อีกฝ่ายมีความสุข บางคู่แทนที่คบกันนานแล้วจะยิ่งเข้าใจกันมากขึ้น ก็กลับยิ่งไม่เข้าใจกันมากขึ้นเพราะยิ่งนับวันต่างฝ่ายต่างก็ยิ่งเห็นแก่ตัวและนึกถึงแต่ตัวเองแทนที่จะ  เห็นแก่กันและกัน